There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Efektiivsed tööstuslikud teenused tootmisprotsessi optimeerimiseks

Efektiivsed tööstuslikud teenused tootmisprotsessi optimeerimiseks

Coor pakub ja arendab kõiki efektiivseks ja paindlikuks tootmiseks vajalikke teenuseid. Oleme pikaajaliste kogemustega juhtiv tööstuslike teenuste pakkuja, kellel on põhjalik tootmisettevõtete alane kompetentsus.

Oleme tugevad partnerid tööstusettevõtetele, kus võtame enda kanda abistavad teenused ning juhime, kiirendame ja tõhustame neid eesmärgiga soodustada tootmist.

Meie teenused on paindlikud, täielikult kohandatud kliendi muutuvatele vajadustele ja tema ees seisvatele väljakutsetele. Pakume erioskusi, tõhusaid ja kohandatud süsteeme, järeleproovitud meetodeid ning keskendume seejuures muudatustele ja parandustele lähtuvalt kliendi kogemustest ja vajaduste spetsiifikast. Kliendid võidavad sellest tänu kulude kokkuhoiule ja ratsionaliseerimisele. Klientidele, kes seda vajavad, saame pakkuda ka keskkonnalahendusi, mis vastavad Coori keskkonnamärgise Coor Green Services nõuetele.