Strateegiline fookus

Coor Service Managementi ärikontseptsioon on võtta enda kanda, juhtida ja arendada abistavaid teenuseid büroodes, tootmisüksustes, kinnisvara- ja avalikus sektoris.