There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Ajalugu

Ajalugu

Coor loodi 1998. aastal osana Skanska Grupist. Nüüdseks on ettevõte arenenud suurimaks teenusejuhtimise pakkujaks Põhjamaades.

1998

Loodi Coor Service Management. Ettevõtte nimi oli Skanska Facilities Management ja see kuulus ehitusfirma Skanska gruppi.

1999

Väga aktiivne turule sisenemine, Coor saab esimesed tellimused

2000

Saadakse Ericssoni siseteenuste pakkujaks, see on seni suurim abistavate teenuste sisseost Põhjamaades.

2001

Laienetakse Rootsi, kus lisanduvad uued kliendid. Alustab ettevõttemäng Polstjärnan – Põhjatäht. Alustatakse tegevust Taanis.

2002

Sõlmitakse lepingud uute klientidega uutest sektoritest, sealhulgas farmaatsia- ja biotehnoloogiasektorist. Alustatakse tegevust Soomes

2003

Sõlmitakse esimene ülimahukas leping tootvas tööstuses

2004

Coor saab esimese suure tellimuse avalikult sektorilt, et välja töötada ja pakkuda teenuseid haiglatele. Coori ostab Euroopa riskikapitaliettevõte 3i. Samal aastal alustatakse tegevust Norras.

2005

Ettevõtte nimeks saab Coor Service Management. Coor laieneb aktiivselt nii Norras kui ka Rootsis. Ettevõte koondab tähelepanu tootmisega seotud teenuste pakkumisele, kui omandatakse Volvo teenusettevõte.

2006

Käive kasvab rohkem kui kaks korda. Omandatakse mõned teenusettevõtted Norras ja laiendatakse firma geograafilist haaret. Rootsis tugevdab Coor omandamiste kaudu oma positsiooni tuuma-, töötlevas ja tootvas tööstuses.

2007

Seoses ühe Soome teenusettevõtte omandamisega kasvab Coor oluliselt ka Soomes. Cinven Ltd omandab firmalt 3i Coor Service Managementi.

2008

Kasv jätkub, lisanduvad uued sektorid, kliendid, teenused. Coor tähistab kümnendat aastapäeva.

2009

Vaatamata majanduslangusele jätkab Coor kasvu, seda eelkõige tänu arvukatele uutele klientidele. Alustatakse väikese ettevõttega Ungaris. Coor toob turule uue ökomärgise: Coor Green Services.

2010

Coor paneb aluse uutele partnerlussuhetele mitme kliendiga ja pikendab kõiki lõppema hakkavaid lepinguid. Sõlmitud uute lepingute hulgas on ka teedrajav kokkulepe koostada, välja töötada, ja pakkuda abistavaid teenuseid uuele NKS haiglale Stockholmi lähedal Solnas (Karolinska Ülikooli Haigla). Tegemist on PPP lepinguga (avaliku ja erasektori koostööprojekt), mis kestab aastani 2040 k.a. Viiakse läbi esimene Coor Green Services audit.

2011

Coor sõlmib uued kliendilepingud ja jätkab kasvamist, seda eriti Soomes, kus äri maht kahekordistub. Luuakse uues tööstusteenuste organisatsioon, millel on viis erinevat teenuskeskust Rootsis.

2012

Müügitulemused paranesid ja töötajate arv kasvas, seda eeskätt Taanis tänu Taani Politseiga sõlmitud mahukale üleriigilisele koostöölepingule. Rahavoog paranes hüppeliselt pärast kogu gruppi hõlmanud projekti elluviimist. Aasta lõpus omandati teenuste juhtimise ettevõte Addici, kes tegutseb kõigis Põhjamaades.

2013

Aasta alguses sai uueks juhatuse esimeheks Mikael Stöhr. Grupi tegevusstruktuuri muudeti nii, et neljas Skandinaavia riigis hakkas tööle uus tööstuslike teenuste üksus. Ühtlasi muutus ettevõtte strateegia, et laiendada kliendibaasi. Selleks keskenduti kitsamale äritegevusele ja konkreetsetele strateegilistele teenusesegmentidele. Coor tõi turule ka uue tooteseeria – „Coori nutikad lahendused” (Coor Smart Solutions).

2014

Coor sõlmib suurima IFM-tehingu Põhjamaades, läbi lepingu, mille alusel töötatakse välja ja esitatakse suur FM-teenuste portfoolio Norra rahvusvahelisele energiaettevõttele Statoil. Coor käivitab uued Smart Concept'i nutikad lahendused ning samuti moodsa veebiportaali Coor Performance Portal tarnete jälgimiseks.

2015

16. juunil 2015 noteeriti Coor Nasdaq'i väärtpaberibörsil ning samal ajal müüdi maha tööstusteenuste osakond (mis seejärel sai nimeks Jernbro). Coor'ile anti koos Taani politseiga prestiižne auhind "Driftherreprisen".

 2016

Coor näitab tugevat tulemuste paranemist. Käivitatakse uus "vilepuhuja" süsteem. Algatatakse kontserniülene ja -sisene "tegevusefektiivsuse" initsiatiiv.