Meie teenusepakkumise mudel ja metoodika

Kombineerides nelja konkreetset segmenti, üldisemat vaadet ja pikaajalist keerukat teenuste juhtimise kogemust, pakub Coor paindlikku ja kulutõhusat teenust, mis on täielikult kohandatud kliendi vajadustele.

Vastavus kliendi vajadustele

Kliendipõhised erilahendused ja paindlik teenusepakkumine.

Teenusekesksus

Teenusepakkumine on meie põhitegevus. Oleme täielikult teenindusele pühendunud - meie meetodeid ja protsesse toetavad tõhusad IT-lahendused ja erialane kompetentsus koos kõrge teeninduskultuuriga.

Kulutõhusus

Keskendume tulemustele ja kasutame aktiivselt sünergiat ja mastaabiefekti, mis käsikäes pideva parenduse ja ratsionaliseerimisega tagavad madalamad kulud.

Teenusepakkumise arendamine

Tegeleme ennetavalt ja pidevalt oma organisatsiooni arendamisega, tagades oma klientidele lisaväärtuse. Ka arendame pidevalt oma teenuseid, mõeldes välja uusi kontseptsioone ja suurepäraseid lahendusi, mis tähendab teenusepakkumise pidevat arenemist.