There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Coor teenusepartnerina

Coor teenusepartnerina

Coor on teenusepakkuja, kes annab teile eelise.

Coor võib aidata tõhustada ettevõtte või asutuse põhitegevust sõltumata sektorist. Coori tegevus tugineb pikaajalisele kogemusele ja kõrgele teenusekultuurile, keskseks peetakse töö tõhustamist ning teenusepõhistesse süsteemidesse ja protsessidesse investeerimist.