Coor teenusepartnerina

Coor on teenusepakkuja, kes annab teile eelise.

Coor võib aidata tõhustada ettevõtte või asutuse põhitegevust sõltumata sektorist. Coori tegevus tugineb pikaajalisele kogemusele ja kõrgele teenusekultuurile, keskseks peetakse töö tõhustamist ning teenusepõhistesse süsteemidesse ja protsessidesse investeerimist.